Na czym polega Cover Test?

cover test

Jednym z najważniejszych, a zarazem najprostszych z badań jakie stosuje się w przypadku zeza lub jego podejrzenia jest tzw. Cover Test.

 
 
  • Cover-Uncover Test jest sposobem na wykrycie zeza jawnego i odróżnienie go od zeza ukrytego.
  • Sytuacja, w której Cover Test wychodzi dodatni, a Cover-Uncover Test ujemny to dowód na to, że występuje zez ukryty. Jeśli w obu uwidacznia się wynik dodatni, mamy do czynienia z zezem jawnym. O innych możliwych wariantach przeczytasz w artykule poniżej.
  • U osób z fiksacją centralną w obu oczach wykonuje się inną odmianę testu Cover Test: Cover Test pryzmatyczny.
 

Cover Test jest wykonywany na trzy sposoby:

Co to jest Cover-Uncover Test?

Cover-Uncover Test pozwala wykryć zeza jawnego (heterotropia) oraz odróżnić go od zeza ukrytego (heteroforii). Wykonuje się go podczas patrzenia do dali z odległości 5-6 metrów oraz do bliży z odległości 30 cm. Badanemu poleca się patrzyć na konkretny mały przedmiot umieszczony na wprost w odpowiedniej odległości.

W teście zasłaniania, jeżeli np. podejrzewa się odchylenie oka prawego to w momencie zakrycia fiksującego oka lewego, obserwuje się ewentualny ruch oka prawego, który ma na celu przejęcie fiksacji. Brak ruchu świadczy o ortoforii lub heterotropii oka lewego. Przywiedzenie oka prawego (ruch ku nosowi) wskazuje na zeza rozbieżnego, odwiedzenie (ruch ku skroni) na zeza zbieżnego. Ruch ku dołowi świadczy o hipertropii, a ku górze o hipotropii. Takie samo działanie należy wykonać dla drugiego oka.

test zakrywania oczu
 

Test zakrywania oczu

 

Test odsłaniania ujawnia heteroforię. Badający zakrywa jedno oko i po 2-3 sekundach je odkrywa. Jeżeli oko odchyla się podczas zakrywania to po jego odkryciu można zaobserwować ruch nastawczy. Przywiedzenie wskazuje na zeza rozbieżnego, odwiedzenie na zbieżnego. Ruchy ku dołowi lub ku górze świadczą o forii pionowej. Badający zwraca uwagę na płynność i szybkość ruchu, który jest wskazówką do oceny sprawności fuzji motorycznej. Czynność tę powtarza się w drugim oku.

test odsłaniania oczu
 

Test odsłaniania oczu

Co to jest test naprzemiennego zakrywania oczu?

W przypadku gdy naprzemienny Cover Test jest dodatni, a Cover-Uncover Test ujemny, mamy do czynienia z zezem ukrytym. Gdy oba testy są dodatnie świadczy to o występowaniu zeza jawnego. Jeżeli naprzemienny Cover Test wywołuje większy ruch nastawczy niż Cover-Uncover Test to świadczy to o nieprawidłowej korespondencji siatkówkowej. Taka sytuacja może też występować u pacjentów z zespołem monofiksacji (z małym kątem odchylenia i obwodową fuzją).

test naprzemiennego zakrywania oczu
 

Test naprzemiennego zasłaniania wykazujący ezoforię. a) przy braku przesłonki osie widzenia są równoległe, oczy fiksują na odległy przedmiot, b) przy zasłonięciu oka prawego wykonuje ono ruch do środka, c) gdy przesłonka zostaje szybkim ruchem przesunięta przed oko lewe to wykonuje ono ruch do środka, a oko prawe ruch na zewnątrz w celu przejęcia fiksacji, d) gdy przesłonka szybkim ruchem zostaje ponownie przesunięta przed oko prawe oko to wykonuje ruch do środka, a lewe na zewnątrz, by przejąć fiksację, e) bez przesłonki osie widzenia oczu ponownie ustawiają się równolegle.

Co to jest pryzmatyczny Cover Test?

Innym rodzajem Cover Testu jest pryzmatyczny Cover Test, który także wykonuje się na dwie odległości. Stosuje się go tylko u osób z fiksacją centralną w obojgu oczach. Do jego przeprowadzenia potrzebna jest stopniowana listwa pryzmatyczna (zazwyczaj o mocach - Δ1, Δ2, Δ4, Δ6, Δ8, Δ10, Δ12, Δ14, Δ16, Δ18, Δ20, Δ25, Δ30, Δ35, Δ40, Δ45), dzięki której możliwy jest pomiar kąt zeza.

Badanie polega na naprzemiennym zakrywaniu oczu przy równoczesnym przesuwaniu listwy pryzmatycznej przed jednym okiem, zaczynając od pryzmatu o najniższej wartości. Obserwuje się ruch nastawczy oka odkrytego, do momentu aż ustanie. Wartość pryzmatu, przy którym ruch nastawczy ustaje jest miara kąta zeza. Pryzmaty należy ustawić bazą w kierunku przeciwnym do odchylenia oka. Listwa horyzontalna służy do badania kąta zeza zbieżnego lub rozbieżnego, wertykalna do pomiaru zezów pionowych.

listy pryzmatyczne
 

Listy pryzmatyczne - pryzmatyczny Cover Test

 

Z racji tego, że zez jest chorobą uleczalną pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wcześnie wykryty, badanie Cover Testem powinno być profilaktycznie przeprowadzane podczas każdej wizyty kontrolnej u dzieci już od 6 miesiąca życia.

 

Opracowanie:

 

Artykuł powstał w oparciu o publikacje naukowe i stanowi integralną część Poradnika Optometrysty. Masz problemy ze wzrokiem? Skontaktuj się z naszym zespołem optometrystów lub poradź się swojego okulisty. Zagadnienia prezentowane w artykule, szczególnie w przypadku problemów ze wzrokiem, należy skonsultować ze specjalistą.

Realizacja - zespół optometrystów KODANO Optyk

źródła informacji:

  • [1] Grosvenor T. Optometria. Wydawnictwo Elesevier Urban & Partner. Wrocław 2011
  • [2] Pod redakcją prof. dr. Med. Orłowski W. Okulistyka współczesna. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1986

źródła zdjęć:

  • [1] Grosvenor T. Optometria. Wydawnictwo Elesevier Urban & Partner. Wrocław 2011
  • [2] Aafp.org
 
 

Udostępnij: