Czy wiesz, że...

według szacunków
w Polsce pracuje około 150
psów przewodników?

Pies przewodnik - Fundacja Vis Maior

Pomagamy Fundacji Vis Maior
w szkoleniu psów przewodników

Wybierz okulary marek

Karl Opti
Marie Bocquel

Każda zakupiona para okularów to

5

przekazane dla Fundacji

Fundacja Vis Maior