Najczęstsze wady wzroku

wady wzroku

Wady wzroku to zdecydowanie najczęstszy powód, dla którego nosimy soczewki kontaktowe bądź okulary. Jak je rozpoznać? Jakie są objawy najpopularniejszych z nich? Te informacje znajdziecie poniżej.

 
 
  • Wada wzroku to najczęstszy powód, dla którego sięgamy po okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe.
  • Każda wada wzroku jest inna - wynika z innej przyczyny fizjologicznej, ma inne objawy i wymaga dedykowanego leczenia, dobranego przez specjalistę.
  • Wady wzroku można podzielić na dziedziczne i nabyte.
  • Za najbardziej narażone na wystąpienie wady wzroku uznaje się osoby, które dużo czytają oraz spędzają wiele godzin przed komputerem.
  • Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia (lub pogłębienia) wady wzroku, warto dbać o oczy. Zobacz jak!
 

Krótkowzroczność (Myopia)

Greckie Myopia oznacza mrużenie. Krótkowzroczność to zaburzenie prawidłowego widzenia polegające na tym, że dotknięta nią osoba widzi nieostro przedmioty znajdujące się w znacznej odległości, natomiast nie ma problemów z ostrym widzeniem przedmiotów, które znajdują się blisko. Jest to wywołane nieprawidłowym skupianiem promieni słonecznych przez oko, a przez to pojawieniem się problemów z prawidłową akomodacją oka. Moc optyczną krótkowzroczności oznacza się w dioptriach ujemnych (ze znakiem minus).

Rozróżnia się trzy stopnie krótkowzroczności:

  • małą (do 3 dioptrii),
  • średnią (poniżej 6 dioptrii)
  • wysoką (powyżej 6 dioptrii).

 

Krótkowzroczność dzieli się również na trzy rodzaje. Najczęściej spotyka się tzw. krótkowzroczność osiową (występuje wtedy gdy oś gałki ocznej jest zbyt długa). Pojawia się ona zwykle w okresie dojrzewania, ostateczny poziom osiągając pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Kolejnym rodzajem jest krótkowzroczność krzywiznowa (występuje wtedy gdy krzywizna poszczególnych elementów układu optycznego oka jest zbyt wypukła) oraz refrakcyjna (pojawia się w przypadku wystąpienia zbyt dużego współczynnika załamania soczewki).

Krótkowzroczność może być zarówno dziedziczna jak i może wykształcić się z czasem w wyniki niedostatecznego dbania o wzrok. Najbardziej narażone na nią są osoby bardzo często czytające oraz wykonujące codzienną pracę przy komputerze.

Wadę stwierdza lekarz okulista. Ostrość widzenia poprawia się stosując okulary lub soczewki kontaktowe.

Nadwzroczność/dalekowzroczność (Hyperopia)

Zaburzony stan prawidłowego widzenia. Polega na tym, że przedmioty znajdujące się w oddali widziane są ostro, natomiast te znajdujące się w pobliżu są rozmazane. Wada ta pojawia się, gdy oś gałki ocznej jest zbyt krótka w stosunku do siły łamiącej układu optycznego w stosunku do jego odległości. Prowadzi to powstawania obrazu za siatkówką. Nadwzroczność dzieli się na dwa rodzaje: utajoną i starczą.

Niekorygowana okularami lub soczewkami kontaktowymi może prowadzić do poważnych zaburzeń w całym układzie mięśniowym oka. Ich moc optyczna oznaczana jest w dioptriach dodatnich (ze znakiem plus).

Wadę stwierdza lekarz okulista. Ostrość widzenia poprawia się stosując okulary lub soczewki kontaktowe.

Presbiopia

Pojawia się wraz z wiekiem i zwykle dotyka osoby, które przekroczyły 45 rok życia. Starzenie się oka wpływa na jego zdolności akomodacyjne i powoduje pogorszenie się ostrości widzenia przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości. Mimo, że presbiopia dotyka z czasem wszystkich to jednak osoby krótkowzroczne zapadają na nią dużo później, a osoby dalekowzroczne dużo wcześniej niż osoby nigdy nienoszące okularów.

Ostrość widzenia poprawia się stosując okulary do czytania o dodatnich mocach lub specjalne soczewki kontaktowe nowej generacji, dopasowujące się do aktualnie wykonywanej czynności.

Objawy presbiopii w Presbiopia. Tajemnicza wada wzroku, a także zależność do innych wad wzroku i metody korekcji. Jak spowolnić proces stopniowej utraty akomodacji oczu?

Astygmatyzm

Określany również jako niezborność. Jest to zaburzenie prawidłowego widzenia objawiające się widzeniem przez dotkniętą nim osobę rozmazanego obrazu. Spowodowane jest to zaburzoną sferycznością gałki ocznej. Pojawia się gdy szerokość oka jest większa od jego wysokości. Wyróżnia się dwa rodzaje astygmatyzmu. Astygmatyzm regularny występuje, gdy oko posiada dwie osie optyczne. Możemy go korygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Astygmatyzm nieregularny pojawia się gdy rogówka oka ulegnie zdeformowaniu na skutek urazu. W tym przypadku osi optycznych jest więcej niż dwie. Astygmatyzm dzieli się także w zależności od dwóch linii ogniskowych do siatkówki na astygmatyzm zwykły (krótkowzroczny i nadwzroczny), astygmatyzm złożony (krótkowzroczny i nadwzroczny) oraz astygmatyzm mieszany. Wadę tę możemy korygować żelami nakładanymi na rogówkę lub szkłami kontaktowymi.

Zez

Jest to wada, która polega na osłabieniu mięśni ocznych, co powoduje, że kąt patrzenia jednego oka zmienia się względem drugiego. Efektem tego jest widzenie stereoskopowe. Zeza koryguje się za pomocą okularów, ćwiczeń oraz zabiegów chirurgicznych.

Zez dzieli się na dwa rodzaje. Zez towarzyszący, charakteryzujący się stałym kątem odchylenia zezującego oka. Może być zbieżny, rozbieżny, ku górze, ku dołowi, skośny. Drugim rodzajem jest zez ukryty, związany z zaburzeniami równowagi mięśni ocznych. W tym przypadku oko kieruje się do wewnątrz (ezophoria), na zewnątrz (exophoria), ku górze (hyperphoria) lub zbacza ku dołowi (hypophoria).

Więcej o rodzajach, diagnostyce i formach leczenia zeza w artykule "Choroba zezowa - diagnostyka i leczenie".

Achromatopsja

Inaczej określana również jako ślepota barw. Osoby cierpiące na achromatopsję mają trudność poprawnego rozróżnianiem niektórych barw, w zależności od stopnia wady. Związana jest z niewłaściwym funkcjonowaniem czopów i ograniczeniem ich czułości. Najcięższym stadium wady jest monochromacja, polegająca na nierozróżnianiu jakichkolwiek kolorów.

Achromatopsja jest uwarunkowana genetycznie. Przekazywana jest wyłączenie przez kobiety, jednak zdecydowanie częściej dotyka mężczyzn. Dzieje się tak, ponieważ mamy w tym przypadku do czynienia z dziedziczeniem recesywnym w sprzężeniu z chromosomem X.

Achromatopcja może być również spowodowana uszkodzeniem dróg wzrokowych, które może być efektem ubocznym działania niektórych leków lub związków chemicznych. Osoby cierpiące na ślepotę barw cechuje nadwrażliwość na światło, zaburzenia ostrości widzenia oraz oczopląs.

Daltonizm (Deuteranopia)

Daltonizm jest odmianą ślepoty barw, która polega na nierozpoznawaniu koloru zielonego oraz braku rozróżnienia barwy pomarańczowej, czerwonej, zielonej oraz żółtej. Daltonizm występuje przede wszystkim u mężczyzn. Daltonizm to tylko jedna z odmian dichromatyzmu - zaburzenia rozpoznawania barw. Dalsze przykłady dichromatyzmu w Zaburzenia widzenia barw.

Udostępnij: