Jak otrzymać okulary od pracodawcy?

okulary od pracodawcy

Okulary korekcyjne nie należą do najtańszych i potrafią odcisnąć spory ślad na prywatnym budżecie. Czy wiesz, że nie musisz tego wydatku ponosić sam? Jeśli pracujesz przed monitorem i masz wadę wzroku potwierdzoną przez lekarza okulistę, możesz ubiegać się o refundację okularów korekcyjnych. Dowiedz się, jak dostać okulary od pracodawcy.

 

Uwarunkowania prawne

 

W Kodeksie pracy (rozdział IX, art. 2376) widnieje zapis informujący o tym, że na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi wszelkich środków ochrony przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w jego środowisku pracy. Oczywiście nieodpłatnie. Pracodawca jest więc prawnie zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom korzystającym ze stanowisk komputerowych profilaktyczną opiekę zdrowotną.

 

Jak wygląda to w praktyce?

 

Pracodawca musi zagwarantować pracownikom okulary korekcyjne, zgodne z zaleceniami lekarza okulisty, jeśli ten stwierdzi, że pracownik powinien stosować je również w trakcie obsługi komputera.

 

Jak dostać okulary od pracodawcy?

 

Jeśli chcesz ubiegać się o refundację okularów korekcyjnych, musisz spełniać kilka warunków. Po pierwsze przejść badania okulistyczne, w trakcie których otrzymasz od lekarza zaświadczenie o posiadanej wadzie wzroku. Zaświadczenie to – wraz z fakturą za zakupione okulary oraz wnioskiem o dofinansowanie – musisz złożyć u swojego pracodawcy. Bardzo ważna jest tutaj ilość godzin, jaką spędzasz w pracy przed ekranem komputera. Prawo podaje, że musi to być co najmniej połowa dobowego czasu pracy, czyli minimum 4 godziny. I może to być czas spędzany zarówno przed komputerem stacjonarnym, jak i laptopem lub tabletem.

Przepisy Bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają obowiązki pracodawcy. W rozdziale IX, art. 2376 czytamy "Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami." Ponadto możemy przeczytać "Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (...) oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy".

 

Pamiętaj!

 

Okulary korekcyjne niekoniecznie oznaczają okulary do stosowania na co dzień. Refundacja obejmuje wyłącznie okulary do pracy, co oznacza, że jeśli Twoja wada zmusza Cię do nieprzerwanego stosowania okularów, zwrot pieniędzy prawdopodobnie nie będzie możliwy.

 

Okulary czy gotówka? Ile pieniędzy możesz otrzymać od pracodawcy?

 

Przepisy prawne niestety nie podają dokładnej kwoty, jaką pracodawca powinien wypłacić pracownikowi w ramach refundacji. Właściwie to nie obligują go nawet do wypłaty gotówki. Pracodawca może równie dobrze przekazać pracownikowi świadczenie rzeczowe, czyli po prostu okulary. Jeśli jednak zdecyduje się na zapłatę za okulary lub zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tego właśnie tytułu, powinien określić limit takiej refundacji, opierając go na cenach obowiązujących w lokalnych salonach optycznych. Refundacja ta powinna objąć zarówno cenę soczewek, jak i oprawek oraz robocizny.

 

Czy musisz być zatrudniony na umowę o pracę?

 

Prawo do otrzymania refundacji na okulary korekcyjne mają wszyscy pracownicy – zatrudnieni zarówno na umowę o pracę, jak i zlecenie; praktykanci i stażyści. I to niezależnie od tego, ile czasu wypracowali w danej firmie. Jedynym warunkiem jest tutaj czas, jaki spędzają oni przed monitorem komputera. Przypominamy, musi to być co najmniej 4 godziny z dziennego wymiaru pracy.

 

Refundacja soczewek kontaktowych

 

Czy na takiej samej zasadzie możesz ubiegać się o refundację soczewek kontaktowych? Tak - zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG, mówiącym, że: „Pracownik musi otrzymać specjalne okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, odpowiednie do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badania (…) okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.”

 

Chcesz uzyskać refundację na okulary? Chętnie pomożemy!

 

Jeśli kupując okulary w Kodano.pl, planujesz uzyskać refundację od pracodawcy, skontaktuj się z nami, a wystawimy niezbędną do tego procesu fakturę – uwzględniającą Twoje dane lub dane pracodawcy. Dużo zależy od polityki firmy, dlatego zanim rozpoczniesz proces zakupowy, dowiedz się dokładnie czego w takim przypadku potrzebuje Dział Kadr w Twoim miejscu pracy. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz faktury, a my ją wystawimy. Może to być faktura na pracodawcę, bądź imienna na Ciebie.

 

Opracowanie:

 

Artykuł powstał w oparciu o publikacje naukowe. Zapoznaj się z artykułami zgromadzonymi w poradniku KODANO, aby dowiedzieć się więcej o okularach korekcyjnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem optometrystów lub poradź się swojego okulisty. Zagadnienia prezentowane w artykule, szczególnie w przypadku problemów ze wzrokiem, należy skonsultować ze specjalistą.

Realizacja - Zespół optometrystów pod redakcją Mateusza Kryszaka (Optometrysta KODANO Optyk).

Udostępnij: