Addycja w soczewkach kontaktowych

addycja w soczewkach kontaktowych

Z wiekiem soczewka oka traci na swojej elastyczności, powodując zaburzenia akomodacji. Akomodacja, inaczej nastawność oka, to zdolność ludzkiego oka do zmiany kształtu soczewki w zależności od odległości znajdującego się od niej obiektu.

 
 
  • Soczewki kontaktowe z addycją wykorzystuje się w korekcji presbiopii, nazywanej także starczowzrocznością. Jest to tak zwana dodatkowa korekcja - dodatek do mocy widzenia, będący różnicą między korekcją do bliży a korekcją do dali.
  • Addycja w soczewkach kontaktowych jest zawsze wartością dodatnią i mieści się zazwyczaj w przedziale od 0,75 do 3,5 dioptrii. Wartość ta może być jednakowa - tak jest w przypadku dalekowzroczności - lub różna w każdym oku - jak często, choć nie zawsze przy krótkowzroczności.
  • Addycję wylicza się poprzez odjęcie od mocy do bliży moc do dali. Warto jednak pozostawić to zadanie specjaliście, bo samodzielne dobranie soczewek kontaktowych stwarza duże ryzyko ich niedopasowania, a więc obniżenia jakości widzenia i ostatecznie pogorszenia wzroku.
 

Prezbiopia (starczowzroczność) to dysfunkcja, która zaburza ten mechanizm i niezwykle negatywnie wpływa na jakość widzenia. Objawia się przede wszystkim zmniejszeniem ostrości obrazu podczas oglądania przedmiotów z bliska. Z tego względu np. niemożliwe staje się czytanie tekstu z naturalnej odległości - konieczne jest jego oddalenie, aby ponownie stał się ostry. Dolegliwość ta dotyka niemal wszystkich, począwszy od osób znajdujących się w przedziale wiekowym 40 - 50 lat. W takim przypadku zaleca się stosowanie progresywnych soczewek kontaktowych, które uzupełnią braki w zdolności akomodacji i zdecydowanie poprawią jakość widzenia.

Dodatkowa korekcja, niezbędna przy prezbiopii, to tzw. addycja. Jest to dodatek do mocy widzenia, będący różnicą między korekcją do bliży a korekcją do dali. Odpowiednio dobrane soczewki o właściwej addycji niwelują efekt prezbiopii i poprawiają mechanizm akomodacji. Dzięki temu, ponownie możliwe będzie np. czytanie z bliskiej odległości, a narządy wzroku w naturalny dla siebie sposób będą regulowały ostrość widzenia.

 

Jakie wartości przyjmuje addycja w soczewkach kontaktowych?

 

Addycja jest zawsze wartością dodatnią, mieszczącą się na ogół w przedziale od 0,75 do 3,5 dioptrii. Jej wartość, w zależności od parametru oczu, może być jednakowa lub różna. Na ogół, w przypadku dalekowzroczności, wartość addycji dla obojga oczu jest jednakowa. Nieco inaczej kształtuje się ta kwestia dla krótkowzroczności: wtedy, choć nie zawsze, addycja bywa inna dla każdego oka. Co do zasady, wartość addycji zwiększa się o 0,25 dioptrii.

Obliczanie addycji odbywa się osobno dla każdego oka. Jej poprawne wyliczenie jest niezwykle istotne, bowiem w przypadku doboru niewłaściwych soczewek kontaktowych istnieje ryzyko pogorszenia wzroku i obniżenia jakości widzenia.

Addycję wylicza się poprzez odjęcie od mocy do bliży moc do dali. W większości przypadków, soczewki progresywne zawierają już pewne przedziały addycji, np. od 1,5 do 2,0 dioptrii. Praktyczne obliczenie addycji jest dość proste, jeżeli znana jest wartość sfery dla bliży i dali. Jeżeli np. dla bliży ma ona wartość 4,0 dioptrii i 2,0 dioptrii dla dali, od wartość bliży odejmujemy wartość dali. W tym przypadku 4,0 – 2,0 = 2,0. Dla oka o takiej wadzie addycja winna wynosić zatem 2,0 dioptrii. Warto jednak niniejsze wyliczenie pozostawić profesjonalnemu optykowi – samodzielne wybieranie soczewek może grozić błędem, co z kolei może negatywnie przełożyć się na funkcjonowanie narządu wzroku.

 

Opracowanie:

 

Artykuł powstał w oparciu o publikacje naukowe i stanowi integralną część Poradnika Optometrysty. Zapoznaj się z artykułami zgromadzonymi w poradniku, aby dowiedzieć się więcej o soczewkach kontaktowych. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem optometrystów lub poradź się swojego okulisty. Zagadnienia prezentowane w artykule, szczególnie w przypadku problemów ze wzrokiem, należy skonsultować ze specjalistą.

Realizacja - zespół optometrystów KODANO Optyk

źródła informacji:

  • [1] Grosvenor T. Optometria. Wydawnictwo Elesevier Urban & Partner. Wrocław 2011
  • [2] Gasson A., Morris J. Soczewki kontaktowe. Wydawnictwo Elesevier Urban & Partner. Wrocław
  • [3] Figura P., Tokarzewski T. Soczewki kontaktowe w praktyce. Ophtha therapy.
 
 

Udostępnij: