Pracujesz przed monitorem i nosisz okulary? Masz szansę zaoszczędzić! Dowiedz się jak i uzyskaj refundację Twoich okularów od pracodawcy. Niektórzy z nas potrzebują odpowiednich okularów, by móc sprawnie pracować. Bez tego nie moglibyśmy wykonywać swoich obowiązków. Nie każdy z nas wie, że część kosztów, a nawet całość, może pokryć pracodawca. Kwota refundacji zależy od wewnętrznych zasad firmy.

Jak dostać pieniądze na okulary korekcyjne?


Pracownik ubiegający się o zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych musi spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim należy odbyć badania profilaktyczne, przeprowadzone przez właściwego lekarza – okulistę. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające wadę wzroku u pracownika trzeba przedłożyć pracodawcy wraz z fakturą zakupu oraz wnioskiem o dofinansowanie poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok. Warunkiem ubiegania się o refundację jest długość pracy przy monitorze ekranowym. Musisz spędzać przed ekranem połowę dobowego czasu pracy, czyli 4 godziny na 8 godzin pracy, byś mógł ubiegać się o zwrot. Jako pracownika rozumiemy każdą osobę zatrudnioną przez danego pracodawcę, czyli również praktykantów i stażystów. Nie jest tutaj istotny okres czasu przepracowany w danej firmie.

Warunki prawne


Przepisy Bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają obowiązki pracodawcy. W rozdziale IX, art. 2376 czytamy "Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami." Ponadto możemy przeczytać Art. 215. "Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (...) oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy".

Jaką kwotę możemy otrzymać?


Okulary korygujące możesz otrzymać w formie rzeczowej, jak i również zapłatę za okulary albo zwrot poniesionych kosztów. Przepisy nie regulują jednoznacznie wysokości kwoty dofinansowania. W związku z tym, każda firma może regulować tę kwestię w odpowiednich dokumentach wewnętrznych, z którymi warto się zapoznać. Twój pracodawca powinien ustalić zwrot na podstawie faktury albo określić limit, który będzie współmierny z cenami rynkowymi okularów korygujących. Kwota powinna pokryć koszty związane z robocizną i przygotowaniem odpowiednich szkieł dla konkretnego pracownika. Chodzi o to, że każdy z Was ma inną wadę i potrzebuje okularów dobranych indywidualnie dla siebie.  

Nasze propozycje dla kobiet:

Zobacz model Michael Kors MK 3013 1142  Model Loretto M 568 C2

 

Nasze propozycje dla mężczyzn:

Model Moretti A 15653 c5  Zobacz model Ray-Ban RX 8416 2620
Soczewki Czy możemy ubiegać się o refundację soczewek kontaktowych na takiej samej zasadzie co okularów? O tym mówi piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG: "Pracownik musi otrzymać specjalne okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, odpowiednie do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badania (...) okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok." Z powyższego zapisu wynika więc, że można ubiegać się również o refundację soczewek kontaktowych.

Co więcej? Istotne szczegóły.


Refundacja obejmuje jedynie okulary przeznaczone do pracy. To znaczy, że jeśli potrzebujesz osobnych okularów na co dzień – na nie zwrot nie będzie możliwy. W zapisie piątej dyrektywy czytamy także o urządzeniach wyposażonych w monitory ekranowe, którymi są: “alfanumeryczne lub graficzne monitory ekranowe, niezależnie od zastosowanej metody przekazu". Możemy więc rozumieć, że monitorem ekranowym jest również laptop, czy netbook, a nie tylko komputer stacjonarny.

Możemy Ci pomóc uzyskać refundację


Kupujesz okulary na Kodano.pl i chciałbyś skorzystać z refundacji? Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz faktury, a my ją wystawimy. Może to być faktura na pracodawcę, bądź imienna na Ciebie. Wszystko zależy od polityki wewnętrznej firmy, dlatego dowiedz się, jakie są wytyczne w Dziale Kadr w Twojej firmie.   Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami. e-mail: kontakt@kodano.pl tel.: (+48 12) 371 10 41