Przed dokonaniem zakupu okularów należy zbadać wzrok u okulisty lub optometrysty. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że nabyte okulary będą dobrze służyć naszym oczom. Zamawiając okulary korekcyjne przez internet, bardzo ważne jest prawidłowe wprowadzenie danych do formularza zakupu. By móc właściwie odczytać receptę, warto poznać definicję oznaczeń w niej zawartych. recepta okularowa DAL oznacza parametry podane dla szkieł codziennego użytku z przeznaczeniem dla krótko i daleko- widzów. BLIŻ definiuje parametry dla okularów przeznaczonych do czytania lub do pracy przy monitorze komputera. OP- moce soczewek dla oka prawego OL- moce soczewek dla oka lewego SFERA określa moc oraz siłę soczewki. W zależności od rodzaju wady, przyjmuje wartości ujemne lub dodatnie. Wyrażana w dioptriach. CYLINDER parametr podawany w dioptriach, określa stopień korekcji astygmatyzmu. Może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. OŚ CYLINDRA parametr, który służy do prawidłowego osadzenia soczewek w oprawie. Przyjmuje wartości od 0° do 180° Może być również podany na skali zamieszczonej w górnej części recepty. PD- rozstaw źrenic, to odległość od środka źrenicy prawego oka do środka źrenicy oka lewego. Podawana w milimetrach jest niezbędna do prawidłowego wykonania okularów, by dawały jak największy komfort użytkowania. Niestety pomimo tego, że powinna nie zawsze zostaje podana na recepcie. Pomiaru możemy dokonać sami, w warunkach domowych, za pomocą linijki i drugiej osoby. Należy jednak pamiętać, że najdokładniejszego pomiaru dokona specjalista w gabinecie.

Jak samemu określić wartość PD?

własnoręczny pomiar PD Linijkę przykładamy skalą do góry poniżej linii oczu i odczytujemy odległość od środków obu źrenic (początek skali powinien znaleźć się na środku źrenicy prawego oka). Przy tej czynności ważne jest, by pomiaru dokonać jak najdokładniej. W ten sposób możemy zmierzyć jedynie okulary do dali. Jeśli potrzebujemy sprawdzić rozstaw PD do okularów do bliży musimy poprosić kogoś o pomoc. Osoba mierząca powinna znaleźć się na takiej samej wysokości jak osoba badana (np. względem wysokości oczu). W przypadku doboru szkieł do dali, badany patrzy za osobę mierzącą na wprost. Natomiast w sytuacji okularów do bliży, patrzymy na twarz osoby dokonującej pomiaru (na czubek jej nosa). Należy pamiętać, że PD do dali ma inną wartość niż do bliży, która jest z reguły 2-3 mm mniejsza.